-  Tổng đài đặt vé: (08) 625 900 74

Đại lý vé máy bay

Công văn nhập cảnh

Nếu bạn là người nước ngoài và bạn đang có nhu cầu sang Việt Nam thăm thú, khám phá, làm việc hay học tập thì ngoài visa Việt Nam, bạn cũng nên xin công văn nhập cảnh cho mình để có thể dễ dàng nhập cảnh tại quốc gia này với những thủ tục cần thiết và đơn giản cho mình.

Tìm hiểu những thủ tục và chuyến đi cho mình để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục xin công văn cho mình nào.

Vì có hai cách để xin visa Việt Nam là xin tại đại sứ quán của quốc gia sở tại, và cách hai là xin tại cửa khẩu sân bay quốc tế, thế nên bạn cần phải được duyệt công văn nhập cảnh Việt Nam mới có thể nhanh chóng hoàn tất hồ sơ và được nhập cảnh tại quốc gia này.

Để tìm hiểu những thông tin cần thiết cho mình, hoàn tất thủ tục và xin cấp được công văn cho mình, bạn sẽ có cơ hội được khám phá một Việt Nam tuyệt vời và ấn tượng cho mình đó nhé.

Để có được công văn, bạn cần phải có người tại Việt Nam bảo lãnh cho mình, nhanh chóng tìm hiểu những thủ tục thông tin cần có và bạn sẽ có cơ hội nắm bắt tốt những điều cần thiết để xin được công văn.

Hồ sơ cần có, chi tiết những thủ tục, nếu bạn cần, có thể nhanh chóng liên hệ đến đại lý vé máy bay Finnair của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội khám phá và tìm hiểu được những điều mình cần.

Chỉ cần nhanh chóng gọi số 0946 963 866 và nắm bắt những thủ tục cần có cho mình, bạn sẽ được tư vấn những hành trình thú vị cần thiết cho mình.